Członkowie

Członkowie zwyczajni

1. Mariusz Lipiński - Prezes Zarządu Stowarzyszenia
2. Krzysztof Leszczyński - Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia
3. Piotr Ćwiertnia - Sekretarz
4. Anna Wójcik - Skarbnik
5. Wiesław Domański- Członek Zarządu
6. Łucjan Siwiec - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
7. Ryszard Skoczny - Członek Komisji Rewizyjnej
8. Robert Romatowski - Członek Komisji Rewizyjnej
9. Wiktor Giełżyński
10. Andrzej Żmirski
11. Krzysztof Ćwiertnia
12. Józef Niedźwiedź
13. Bogdan Baljon
14. Mirosław Grodzicki
15. Dariusz Znamirowski
16. Zbigniew Fijołek
17. Józef Olesiejuk
18. Stefania Olesiejuk
19. Emil Plak
20. Cezary Wyrzykowski
21. Izabella Starzyńska
22. Elżbieta Marchelewska
23. Zygmunt Łomnicki
24. Janina Śluz
25. Zbigniew Śluz
26. Elżbieta Skoczna
27. Artur Pietryka
28. Jacek Szpuntowicz
29. Józef Grabarczyk
30. Arkadiusz Drozdowski
31. Julian Pajor
32. Jan Bielecki
33. Teresa Baranek-Bielecka
34. Mirosław Bodnar
35. Radosław Kotasiński
36. Mirosław Gołębiewski
37. Barbara Gołębiewska
38. Wiesław Kiszka
39. Grażyna Kiszka
40. Anna Wójcik
41. Roman Domagała
42. Joanna Jędraszczyk
43. Anna Żmirska
44. Wiesław Gasek
45. Karol Jędraszczyk
46. Stanisław Marchelewski
47. Krzysztof Kozak
48. Jurgen Roske
49. Beata Firlinger
50. Paweł Chowaniec
51. Agnieszka Kopańska
52. Jacek Kopański
Członkowie honorowi

1. Ireneusz Starzyński
2. Eugeniusz Pycka
3. Teofil Bednarz
4. Jacek Matysiak
5. Tadeusz Mikutel
6. Tomasz Burzyński
Byli naszymi Członkami

1. Ś.p Waldemar Popioł
2. Ś.p Eugeniusz Łukasik
3. Ś.p Jan Kutyła
4. Ś.p Elżbieta Leszczyńska
5. Ś.p Grażyna Siwiec
6. Ś.p Jan Michałek
7. Ś.p Zbigniew Stanio
8. Ś.p Sławomir Kłusewicz
9 Ś.p Andrzej Szczepaniak
Wygenerowano w sekund: 0.00
2,141,354 Unikalnych wizyt