Członkowie

Członkowie zwyczajni

1. Mariusz Lipiński - Prezes Zarządu Stowarzyszenia
2. Krzysztof Leszczyński - Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia
3. Piotr Ćwiertnia - Sekretarz
4. Anna Wójcik - Skarbnik
5. Wiesław Domański- Członek Zarządu
6. Łucjan Siwiec - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
7. Ryszard Skoczny - Członek Komisji Rewizyjnej
8. Robert Romatowski - Członek Komisji Rewizyjnej
9. Wiktor Giełżyński
10. Andrzej Żmirski
11. Krzysztof Ćwiertnia
12. Bogdan Baljon
13. Mirosław Grodzicki
14. Dariusz Znamirowski
15. Zbigniew Fijołek
16. Józef Olesiejuk
17. Stefania Olesiejuk
18. Emil Plak
19. Cezary Wyrzykowski
20. Izabella Starzyńska
21. Elżbieta Marchelewska
22. Zygmunt Łomnicki
23. Janina Śluz
24. Zbigniew Śluz
25. Elżbieta Skoczna
26. Artur Pietryka
27. Jacek Szpuntowicz
28. Józef Grabarczyk
29. Arkadiusz Drozdowski
30. Julian Pajor
31. Jan Bielecki
32. Teresa Baranek-Bielecka
33. Mirosław Bodnar
34. Radosław Kotasiński
35. Mirosław Gołębiewski
36. Barbara Gołębiewska
37. Wiesław Kiszka
38. Grażyna Kiszka
39. Roman Domagała
43. Anna Żmirska
44. Wiesław Gasek
46. Stanisław Marchelewski
47. Krzysztof Kozak
48. Jurgen Roske
49. Beata Firlinger
50. Paweł Chowaniec
51. Agnieszka Kopańska
52. Jacek Kopański
Członkowie honorowi

1. Ireneusz Starzyński
2. Eugeniusz Pycka
3. Teofil Bednarz
4. Jacek Matysiak
5. Tadeusz Mikutel
6. Tomasz Burzyński
Byli naszymi Członkami

1. Ś.p Waldemar Popioł
2. Ś.p Eugeniusz Łukasik
3. Ś.p Jan Kutyła
4. Ś.p Elżbieta Leszczyńska
5. Ś.p Grażyna Siwiec
6. Ś.p Jan Michałek
7. Ś.p Zbigniew Stanio
8. Ś.p Sławomir Kłusewicz
9 Ś.p Andrzej Szczepaniak
Wygenerowano w sekund: 0.01
2,374,239 unikalne wizyty